Ulrike Ackermann

    je nemecká autorka, profesorka politológie so zameraním na skúmanie slobody, témou, ktorá je leitmotívom jej intelektuálnej dráhy. Momentálne pôsobí v Heidelbergu. Študovala sociológiu, nemeckú filológiu, politológiu a psychológiu. Koncom sedemdesiatych rokov bola často v Československu, spolupracovala s Chartou 77, s poľským KOR-om a Solidaritou a ďalšími občianskymi iniciatívami v strednej a východnej Európe, ktoré v tom čase vznikali. Roku 2002 vytvorila koncept a založila Európske fórum, konferenciu pôsobiacu pri Berlínsko-brandenburskej akadémii vied, je moderátorkou diskusií viacerých nemeckých verejnoprávnych televíznych a rozhlasových staníc, jej texty vychádzajú v okrem iného v časopise Merkur, a tiež vo veľkých nemeckých denníkoch. V posledných rokoch jej vyšli knihy: Freiheit in der Krise. Der Wert der wirtschaftlichen, politischen und individuellen Freiheit (Sloboda v kríze. Hodnota ekonomickej, politickej a individuálnej slobody), Eros der Freiheit. Plädoyer für eine radikale Aufklärung (Eros slobody. Obhajoba radikálneho osvietenstava) a Welche Freiheit. Plädoyer für eine offene Gesellschaft (Aká sloboda. Obhajoba otvorenej spoločnosti). Ulrike Ackermann je od 2008 profesorkou na katedre politológie v Heidelbergu, kde roku 2009 založila Inštitút J. S. Milla pre štúdium slobody, ktorý odvtedy vedie.