Zuzana Čaputová

    je prezidentka Slovenskej republiky. Vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia a po jeho skončení pracovala v miestnej samospráve v Pezinku, najprv ako asistentka na právnom oddelení, neskôr ako zástupkyňa prednostu mestského úradu. Od roku 1998 pôsobila v treťom sektore, kde sa venovala verejnej správe a problematike týraných a zneužívaných detí. Následne pracovala ako projektová manažérka v občianskom združení EQ Klub na projekte rozvoja miestnych komunít. V rokoch 2001 až 2017 spolupracovala s občianskym združením VIA IURIS, od roku 2010 ako advokátka. Venovala sa témam právneho štátu a presadzovaniu spravodlivosti vo vybraných oblastiach práva, napríklad fungovaniu justičných orgánov, zodpovednosti verejných činiteľov, transparentnému nakladaniu s verejným majetkom a posilňovaniu kontroly verejnej moci. V Pezinku vyše desať rokov stála na čele verejnej kampane proti povoleniu ďalšej skládky odpadu, ktorá by znečistila pôdu, vzduch a vodu v meste a okolí. Za líderstvo v tejto kauze bola Zuzana Čaputová v roku 2016 ocenená prestížnou Goldmanovou environmentálnou cenou. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií a členkou celosvetovej siete environmentálnych právnikov ELAW (Environmental Law Alliance Worldwide). V decembri 2017 oznámila vstup do politickej strany Progresívne Slovensko a v januári 2018 bola zvolená za podpredsedníčku. V máji 2018 sa rozhodla uchádzať o post prezidentky Slovenskej republiky s cieľom obnoviť dôveru v našej spoločnosti a vrátiť silu a zmysel tým hodnotám, ktoré nás všetkých spájajú – spravodlivosť, ochrana ľudskej dôstojnosti a naša civilizačná príslušnosť k demokratickej Európe. Jedným z rozhodujúcich dôvodov jej kandidatúry bola vražda mladého novinára a jeho snúbenice z februára 2018. V druhom kole prezidentských volieb 30. marca 2019 bola zvolená za prezidentku Slovenskej republiky. Do úradu nastúpila 15. júna 2019 po svojej inaugurácii. Tu sú slová, ktorými na pôde Európskeho parlamentu reagovala na teroristický útok na príslušníkov LGBTI+ komunity v októbri tohto roku: „Môj dnešný odkaz je jednoduchý: Ak nezačneme demokraciu brániť, demokracia zanikne. Nedávna homofóbna vražda Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha na ulici v Bratislave nám túto jednoduchú pravdu tak bolestne pripomína. Ťažko slovami vyjadriť smútok, ktorý zavládol v slovenských obciach a mestách v posledných dňoch. Pretože nenávisť sa rozhodla zabiť lásku. Len preto, že vrah nedokázal prijať skutočnosť, že láska môže mať rôzne podoby. Bol to útok nielen na mladých ľudí z LGBTIQ komunity. Bol to útok na nás všetkých na Slovensku, pretože zločiny z nenávisti sú vždy namierené proti samotnej podstate toho, čo predstavuje spoločnosť. (…) Demokracia je vo svojej podstate vláda väčšiny v záujme všetkých, pričom hlavný dôraz sa kladie na ochranu menšín. Ak zlyhávame v ich ochrane, podkopávame samotnú demokraciu. Podľa môjho názoru je obrana a ochrana demokracie základným poslaním našej generácie politických lídrov, volených zástupcov našich občanov. Pred nami je úloha vrátiť Európe rovnováhu, ktorá je narušená krízami zvnútra aj zvonka. Rovnováhu medzi našimi právami a našimi povinnosťami. Medzi našou bezpečnosťou a našou prosperitou, ktorú sme čiastočne vybudovali vďaka závislosti od tých, ktorí chcú zničiť našu demokraciu. Rovnováhu, ktorá nám umožní mať rôzne názory, ale ktorá nás bude spájať hodnotami slobody, solidarity a liberálnej demokracie.”
    Foto: Branislav Šimončík