(Slovensky)

je iniciátorkou množstva medzinárodných kultúrnych a občianskych iniciatív. Patrí k ľuďom, bez ktorých by bola európska kultúrna o...

Ivan Krastev

is a Bulgarian political scientist, based in Sofia where he chairs the Centre for Liberal Studies. He is the editor-in-chief of the Bulgarian edition of...

(Slovensky)

vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Doktorandské štúdia absolvovala na...

(Slovensky)

je sudánsky umelec a politický karikaturista svoje kresby zverejňuje pod značkou „Khartoon!“ (slovná hračka, spojenie anglického...

(Slovensky)

pôsobí na Central European University – jeho témami sú médiá, hate speech, sloboda prejavu. Žije v Budapešti. V osemdesiatom...

Baghdad

Thursday February 7th, 2019

Baghdad is a documentary theatre performance from Amsterdam, brought to Central European Forum 2018 by Enkidu Khaled and Chris Keulemans. A conversation between two worlds that do not want to talk to one another but have no other choice, two worlds represented by the young Iraqi, Enkidu, and his older Dutch friend, Chris. Both were born in the fabled city of Baghdad, not far from where the Bible locates Paradise on earth. Paradise that has turned into hell. 10 March 2018 at 7:00 pm at the Astorka-Korzo’90 Theatre.

Let’s Demand The Impossible!

Tuesday November 27th, 2018

Some highlights from Central European Forum 2018 with great photographs by Peter Župník.