• Druhý život totalitných štruktúr
  • Otvorená spoločnosť uptrostred krízy
  • Kde sa začína Západ
  • Stredoeurópske fórum otvorenie
  • Stredoeurópske fórum sa začalo