Cesty Petra Župníka

5. a 6. novembra 2010 bude opäť súčasťou Stredoeurópskeho fóra v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave výstava fotografií Petra Župníka.