Otvorenie Stredoeurópskeho fóra 2010

Foto Peter Župník