Stredoeurópske fórum otvorenie

Literárny vedec Rudolf Chmel a primátor Hlavného mesta Bratislava Andrej Ďurkovský so svojimi prejavmi. Foto Peter Župník