Dessy Gavrilova

    je iniciátorkou množstva medzinárodných kultúrnych a občianskych iniciatív. Patrí k ľuďom, bez ktorých by bola európska kultúrna o občianska diskusia dnes chudobnejšia, pretože by mala menej priestoru. Bola spoluzakladateľkou Red House (Červeného domu), centra nezávislej kultúry v Sofii európskeho významu, ktorý niekoľko rokov viedla. V roku 2011 založila celoeurópsku sieť debatných centier Time to Talk, ktorú podnes koordinuje a ktorá sa stala živým kultúrnym a občianskym organizmom. Dnes združuje desiatky nezávislých iniciatív z celej Európy a Turecka. Žije v Sofii a vo Viedni. Vytvorila a koordinuje každoročný viedenský festival Humanities – urbánny salón, ktorý spája špičkové postavy umenia, vedy, kultúry. “Vzťah medzi politickou mocou a umením je pravdepodobne rovnako starý ako sa umenie. Umenie má túto špeciálnu funkciu: byť barometrom spoločnosti. Cez umenie sa vždy spoločnosť o sebe učí, zisťuje, kam ide. A to je tiež príčina, prečo je umenie nepohodlné pre určitý typ moci. Spôsob, akým sa režimy definujú svoj vzťah k umelcom, nám často povie veľmi veľa o povahe samotných týchto režimov.” Tieto slová Dessy Gavrilovej – v rozhovore s s nepohodlnou ruskou teatrologičkou Marinou Davydovovou na festivale Humanities, ktorý práve Dessy Gavrilova organizuje, môžu byť tiež jedným z kľúčov k debate, ktorú bude Dessy Gavrilova moderovať v Bratislave: o identite a slobode prejavu.
    Foto: Archív/Dessy Gavrilova