Lucinda Creighton

    je írska politička, žije v Dubline. Politicky sa začala angažovať ako študentka práva na Trinity College v Dubline, neskôr získala k titul aj advokátsku kvalifikáciu v štáte New York. Roku 2004 ju zvolili do miestneho zastupiteľstva v Dubline a od roku 2007 je poslankyňou írskeho parlamentu. Od marca 2011 do júla 2013 zastávala funkciu zástupkyne ministra Írskej republiky pre európske otázky a počas kampane k referendu roku 2012 sa pričinila o pristúpenie Írska k eurovalu. „Politickí predstavitelia a verejnosť, ktorá ich volí vo všetkých európskych krajinách, sa musia zobudiť. Musia si uvedomiť, že na seba sústredený nacionalizmus je a navždy musí ostať prežitkom minulosti. Musíme skoncovať s obviňovaním Európskej únie a uvažujúci občania musia volať sebeckých politikov na zodpovednosť. Žiadať, aby Európska únia naplno využila svoj potenciál. Žiadať, aby si politici kládli náročné ciele a plnili ich spoločne so svojimi európskymi susedmi tak, aby sme z toho všetci mali osoh. Aby ubránili mier a bezpečnosť, hodnoty, ktoré pokladáme za čosi samozrejmé. Aby realizovali zodpovedné a životaschopné ekonomické ciele, z ktorých budeme mať prospech my i budúce generácie. Ak má európsky ideál odolať obrovskému tlaku, ktorému je v súčasnosti vystavený, budeme sa musieť vrátiť k veľkým myšlienkam, ktoré nás kedysi nadchýnali. Budeme sa musieť sústrediť na to, čo je pre ľudí dôležité, čo môže zmeniť ich život a zlepšiť ich budúcnosť. Najlepšie nápady sú často tie najjednoduchšie a vždy sú to tie najlogickejšie.“