Stredoeurópske fórum o násilí

STREDOEURÓPSKE FÓRUM)(O NÁSILÍ

10. MAREC 2019

BRATISLAVA)(DIVADLO ASTORKA-KORZO’90)(NÁMESTIE SNP 30

Blíži sa výročie vojnového Slovenského štátu. Deň, ktorý bude v našej krajine v mnohých evokovať chuť oslavovať to, čo sa oficiálne neoslavuje. Vytiahnuť štátny znak Slovenska spoločne s hákovým krížom a oživiť v novom kontexte staré heslá o nadvláde Židov, ktorých treba vyhnať, na heslá o nadvláde Európskej únie, o moslimoch a – znovu o Židoch.

Začiatkom februára tohto roku sa v Budapešti konalo zhromaždenie neonacistov z Nemecka a celej Európy – s portrétmi Hitlera a zástavami s hákovými krížmi. Na videu nevidieť žiadnych protestujúcich, ani žiadnych policajtov. Je to obraz, na ktorý si naša časť sveta už postupne zvykla.

Na to, čím je fašizmus pre mladých ľudí príťažlivý, je mnoho dôležitých odpovedí. Vieme, že jeho tvár vie byť zvodná. Yuval Harari tvrdí, že je to zrkadlo, v ktorom sa človek uvidí krajší, než je: namiesto seba v ňom vidíme svoj národ (alebo rasu, alebo náboženstvo). Cesta od myšlienky morálnej nadradenosti vlastného národa (rasy, či náboženstva) k fyzickému násiliu je veľmi jednoduchá. Tí, čo hrdo v Budapešti ukazovali na svojom tričku s obraz Hitlera, po nej nepochybne už prešli ďaleko.

Desiateho marca sa Bratislave budeme venovať násiliu, ktoré presakuje do našej každodennosti. Či toxickými ideológiami, či prehlbujúcou sa frustráciou mnohých alebo jednoducho brutalizáciou verejného života. Stredoeurópske fórum o násilí ponúkne niekoľko rôznych perspektív: pohľad zo Slovenska, Poľska, Spojených štátov, Holandska, Bosny, ale aj Iraku. Perspektívu historickú, jazykovednú, umeleckú. A tiež perspektívu ženskú a mužskú, úplne osobnú.

Program:

16: 15 Otvorenie 

MICHAL HVORECKÝ, spisovateľ (Bratislava)

16:30 CLEVELAND

Joanna Connors napísala reportáž o prípade, ktorý sa stal pred dvomi desaťročiami: svojom vlastnom. Rozhovor o pokuse vidieť do srdca násilia.

JOANNA CONNORS, novinárka a spisovateľka, autorka knihy Nájdem si ťa (Cleveland)

Moderátor: CHRIS KEULEMANS, spisovateľ a moderátor (Amsterdam)

17:20 BRATISLAVA, GDAŇSK, SARAJEVO

Existuje komunikačný kód zabíjania? Diskusia o vine a nevine jazyka.

1.

Prof. RUTH WODAK, lingvistka (Viedeň) – MARÍNA ZAVACKÁ, historička (Bratislava) – JACEK DEHNEL, spisovateľ (Gdaňsk)

Moderátor: CHRIS KEULEMANS, spisovateľ a moderátor (Amsterdam)

2.

HARIS PAŠOVIČ, režisér a riaditeľ festivalu Mittelfest (Sarajevo-Terst)

Moderátor: MICHAL HVORECKÝ, spisovateľ (Bratislava)

19:00 BAGDAD

Dokumentárna dráma. Rozhovor dvoch svetov, ktoré sa nechcú rozprávať, ale nič iné im neostáva.

Autori, réžia a účinkujúci: CHRIS KEULEMANS, spisovateľ a moderátor (Amsterdam) – ENKIDU KHALED, dramatik a herec (Amsterdam)