Program Stredoeurópskeho fóra 2023

Foto: Peter Župník

Foto: Peter Župník

17:00 Otvorenie 

József Gazdag (Komárno)

17:05 O živote uprostred diktatúr

Môže byť liberálna demokracia pre našu a ďalšie generácie niečím trvalejším než len šťastnou epizódou, keď sa voličom agresívne a populistické garnitúry zunujú? Aká je ekonomická báza demokracie a ekonomická báza diktatúr? Kde sa dá hľadať naozaj uspokojivá perspektíva masám voličov a budúcich voličov? A prečo je spoločná Európa stále zdroj nádeje?

Robert Menasse (Viedeň) – Ľudovít Ódor (Bratislava) – Martin Wolf (Londýn)

Moderuje: Chris Keulemans (Amsterdam)

18:20 O živote na hrane smrti

Čestný Stredoeurópan 2023.

Yossi Klein Halevi (Jeruzalem)

Úryvok prečíta Henrieta Mičkovicová (Bratislava)

Večerom bude sprevádzať Michal Havran (Bratislava)