Oksana Zabužko

    je ukrajinská spisovateľka, poetka, esejistka. Žije v Kyjeve. Básnicky debutovala ako dvanásťročná, no ako dcéra rodičov, prenasledovaných komunistickým režimom, mohla začať publikovať až po počas perestrojky. Vyštudovala filozofiu a estetiku v Kyjeve, dnes spolupracuje s Filozofickým ústavom Akadémie vied Ukrajiny a je viceprezidentkou ukrajinského PEN-klubu. V roku 1994 získala štipendium Fulbrightovej nadácie a dlhší čas žila v Spojených štátoch a v Anglicku. Svoje vtedajšie skúsenosti čiastočne využila v románe Polní výzkum ukrajinského sexu (1996), ktorý sa stal bestsellerom a bol označený za najvplyvnejšiu ukrajinskú knihu za pätnásť rokov nezávislosti – v českom preklade vyšiel roku 2001. Je autorkou 17 prozaických a básnických diel, okrem iného zbierky krátkych próz Sestro, sestro a Muzeum opuštěných tajemství (obe tiež vyšli v českom preklade). Najnovšie jej – opäť v českom preklade – vyšla kniha dvoch esejí…. “Nebola som prekvapená ruskou inváziou, pretože čím viac poznáte dejiny, tým viac v nich vidíte istú logiku. Tento nádor sa rozvíjal a mestastázoval a roku 1991 to nebol žiadny chirurgický zákrok, ani chemoterapia, to bola iba paliativna liečba. Kozmetická operácia, ktorá neodstránila podstatu problem. To, že bolo ostránené heslo komunizmus a že bolo nahradené heslom kapitalizmu, to bolo iba kozmetické. Už tu nešlo o idey, ale o čistú moc. A kto mal moc vtedy, ten ju má aj dnes. A všetky tie metastázy sa teraz začali komplikovať. Pred sebou máme ešte toľko opustených tajomstiev. Hrdinka môjho románu Múzeum opustených tajomstiev hovorí niečo ako: ‘Teraz je to naša vojna a ešte sme neprehrali.’ Vtedy, pred piatimi rokmi, som to myslela v existenciálnom zmysle: vojna za seba, za spoločnosť, medzi dobrom a zlom, medzi tým, čo vám káže robiť spoločnosť pre dosiahnutie úspechu, a čo cítite ako správne. Nakoľko sú pre človeka dôležité morálne postuláty – v existenciálnej až metafyzickej rovine. Teraz to znie doslovne: toto je naša vojna. Podľa rovnakých schém a v rovnakých reáliach, ako som ich opísala.”
    Viac o autorke nájdete na stránke http://www.zabuzhko.com/