• Korene hnevu
  • Otvorenie Stredoeurópskeho fóra 2010
  • Cesty Petra Župníka
  • Únava z demokracie
  • Václav Havel hosťom Stredoeurópskeho fóra