Paul Caruana Galizia

    je maltský ekonomický historik a politológ. Žije v Londýne. Vedie kvantitatívny výskum v tíme, ktorý každoročne zostavuje Index prosperity pre thinktank Legatum Institute, a je spoluautorom Indexu prosperity Strednej a Východnej Európy za rok 2017. Pôsobil v Ústave Marie Curie na Humboldtovej univerzite v Berlíne, ako ekonóm vo firme Neptune Investment, analytik pre Facebook a doktorand na Katedre ekonomických dejín London School of Economics, kde obhájil magisterskú a doktorskú prácu z dejín ekonomiky. Je autorom dvoch kníh: The Economy of Modern Malta (Ekonomika modernej Malty) a Mediterranean Labor Markets in the First Age of Globalization (Pracovné trhy v Stredomorí počas prvej éry globalizácie) a veľkého množstva ekonomických článkov, venovaných dejinám ekonomiky a korupcii. Je jedným z troch synov investigatívnej novinárky Daphne Caruana Galiziovej, ktorá vyšetrovala prípady korupcie na Malte a ktorú v októbri 2017 zabil výbuch bomby nastraženej v jej aute. Daphne Caruana Galizia vo svojom blogu Running Commentary napríklad kritizovala systém predaja takzvaných „zlatých víz“ za 650 000 EUR, vďaka ktorým bohatí cudzinci získavajú neobmedzený prístup do Európskej únie. Tesne pred vraždou odhalila prepojenie maltskej vlády na Panama Papers, čím si znepriatelila veľa vplyvných ľudí. V čase, keď ju zavraždili, prebiehalo proti nej takmer 50 súdnych konaní, z toho bolo päť obvinení trestnoprávnych, za urážku na cti. Niektoré z nich boli zastavené, no 34 konaní pokračuje proti jej dedičom. Jej rodina je vystavená zastrašovaniu, hrozbám a klamstvám a ich dom na Malte je denne 24 hodín strážený. Paul a jeho starší bratia Matthew a Andrew odišli z Malty a bojujú za vyšetrenie jej vraždy. „Je to vojna. Nemalo by to byť takto, ale nemôžeme sa spoľahnúť na to, že vyšetrovanie prebieha tak, ako by malo. Nemôžeme si vydýchnuť a čakať, kým sa veci pohnú. Ostali sme na Malte do maminho pohrebu a potom sme odišli, odporučili nám to, lebo hrozby proti nám neustávali. Teraz sme v ťažkej situácií, pretože veľa ľudí, ktorých sa mamino písanie dotýkalo, je zapojených do vyšetrovania jej vraždy. Aj preto žiadame, aby prebehlo verejné vyšetrovanie. Je to pre nás veľmi dôležité z osobného hľadiska, pretože máme pocit, že kým nebudeme mať úplný obraz toho čo sa stalo, kým si nebudeme musieť klásť otázku ‚dalo sa niečo spraviť inak, mohol štát spraviť niečo inak‘, nemôžeme vlastne trúchliť.“
    Foto: Paul Caruana Galizia / Archív